Slide background

На 09 и 10 юни в Европейски политехнически университет, гр. Перник
ще се проведе ежегодната международна научна конференция ESI’2017.

Read More

Slide background

Проект за откриване на професионално направление 5.4
Енергетика за ОКС "бакалавър", специалност "Зелена енергетика"

Прочети повече

Slide background

ЕПУ и Великотърновски университет
организират курс
за придобиване на професионална квалификация „Учител”
за кандидати с висше образование
четвърто издание

Италиански езикАнглийски езикбългарски

Slide background

Институционална акредитация на ЕПУ

Изтегли решението на НАОА

Slide background

ГОТОВИ СМЕ ДА ЗАПИСВАМЕ СТУДЕНТИ

Прочети повече

Добре дошли в

Европейския политехнически университет

Бакалавърски и магистърски програми

Строително инженерство Бакалавър

 • ИЗИСКВАНИЯ: завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата и оценка по математика – добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език.
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 години (8 семестъра)
 • ДИПЛОМА: Бакалавър по Строително инженерство и професионална квалификация „Строителен инженер“

Приложна информатика Бакалавър

 • ИЗИСКВАНИЯ: завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата и оценка по математика – добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 години (8 семестъра)
 • ДИПЛОМА: Бакалавър по Приложна информатика

Зелена енергетика Бакалавър

 • ИЗИСКВАНИЯ: завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата и оценка по математика – добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език.
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 години (8 семестъра)
 • ДИПЛОМА: Бакалавър по Зелена енергетика и професионална квалификация „Инженер по зелена енергетика“

Сеизмично инженерство Магистър

 • ИЗИСКВАНИЯ: Бакалавърска степен по Сеизмично инженерство или друга подобна специалност, завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата – Добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1,5 години (3 семестъра)
 • ДИПЛОМА: Магистър по Сеизмично инженерство

Обновяване на сгради и съоръжения Магистър

 • ИЗИСКВАНИЯ:
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
 • ДИПЛОМА:

За повече информация

АКТУАЛНО в

Европейския политехнически университет – ЕПУ

10 – 11 юни 2016 г.

„Образование, наука и иновации” (ОНИ 2016 г.)

Провеждането на Международната конференция ще допринесе за насърчаване на интензивността...

Прочети повече

15 март 2015 г.

Дипломирани по бакалавърската програма „Строително инженерство”

Младите инженери успешно защитиха дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия...

Прочети повече

01 март 2016 г.

Лекция на професор Либерато Ферара в Европейския политехнически университет

Професор Либерато Ферара, PhD изнесе две лекции на тема: „Пет години опит в...

Прочети повече

05 август 2016 г.

ЕПУ организира курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”

ЕПУ организира курсове за придобиване на професионална квалификация „Учител” за магистри...

Прочети повече

05 август 2016 г.

Европейският политехнически университет е готов за прием на студенти

Записване в италиански програми в Unipegaso; записване в италиански програми в Unimercatorum...

Прочети повече

27 ноември 2015 г.

Европейският политехнически университет откри лаборатория по Роботика.

Откриването се състоя по време на европейската седмица на Роботиката, имаща за цел да покаже...

Прочети повече

Европейския политехнически университет

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.