Акредитация

Институционална акредитация

Решение на НАОА от 07.07.2016 г.

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.