Административни услуги

Административни услуги

 • Издаване на академична справка – 50 евро;
 • Издаване на диплома дубликат – 100 евро;
 • Възстановяване на студентски права след отстраняване – 100 евро;;
 • Издаване на свидетелство – дубликат  - 30 евро;
 • Експресно издаване на свидетелство – за 5 работни дни – 50 евро;
 • Издаване на студентска книжкa – дубликат – 50 евро;
 • Издаване на удостоверение за МВР – дубликат – 50 евро;
 • Издаване на удостоверение за посолство – дубликат – 50 евро;
 • Явяване на изпит извън първата редовна и първата поправителна изпитна сесия – 30 евро;
 • Издаване на второ копие на оригинален документ – 10 евро;
 • Запитвания, свързани с учебния процес – 20 евро
 • Възстановяване на студентските права след отстраняване – 100 евро;
 • Издаване на удостоверение за пред чуждите власти – 50 евро.

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.