Доктор хонорис кауза

Доктор хонорис кауза

Съгласно чл. 55, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ЕПУ академичното звание „ПОЧЕТЕН ДОКТОР“ на Европейския политехнически университет има символична стойност и се присъжда като признание за значимост на учени, общественици, интелектуалци, държавни и академични ръководители, допринасящи за изграждането, утвърждаването и успехите на Университета и за неговата обществена визия. Решението за присъждане на почетното звание се приема на заседание на Академичния съвет на Европейския политехнически университет и се огласява публично на тържествена церемония с връчане на отличителните знаци на почетното звание

ПРОФ. Д-Р АРХ. СТЕФАН ПОПОВ

ПРОФ. Д-Р АРХ. СТЕФАН ПОПОВ е първият удостоен с почетно звание „Доктор хонорис кауза на ЕПУ“ . Професор Попов е роден е на 5 юли 1936 година. Преподавател е в Европейския политехнически университет, създател и ръководител на специалност „Архитектура”. Ръководител е на учебните програми на Международната академия по архитектура. Бил е гост- преподавател в Истанбул, в Хюстън, Блексбърг, Вирджиния, Ню-Йорк, Берлин и др. Печелил е множество международни и национални архитектурни конкурси. Носител е на отличие от Американския институт по архитектура. Лауреат е на национални и международни награди. Професор Попов има научни интереси в областта на методите за архитектурно проектиране и обучение и прилага иновативна методика при обучението на студентите. В своята биография има над 250 реализирани проекта и над 90 научни публикации и доклади. Едни от най-известните негови монографии са „Методика на архитектурното проектиране“ (1983) и „Жилището като удоволствие“ (2009).


Д-Р ГАИТ ГАНИМ АЛ СУАЙДИ

Д-Р ГАИТ ГАНИМ АЛ СУАЙДИ е интелектуалец, преподавател, академичен ръководител и общественик от световен мащаб. Роден е на 03.07.1973 г. Получава докторска степен по политически науки от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Ръководител е на най-голямата Академия в Дубай и Първата държавна светска институция в Близкия изток за човешки права – модел, високо оценен от ООН. Президент е на фондация Zayed за образователни проекти. Председател е на Департамента по човешки права на Кралство Дубай и член на High Council of UAE. Д-р Ал Суайди е новатор, носител на идеята за световни регламенти за човешките права като средство срещу изолация и всяка форма на дискриминация. Каузата, за която той отдава своите усилия и средства, произтича от разбирането му, че всички хора имат право на добър и качествен живот. Развива уникален модел за обмяна на добри световни практики, които биха довели до устойчивост на демократичните промени, включващи нови обществени нагласи в защита на човешкото достойнство. За принос към мисията на Университета да се утвърди като международен академичен център с многонационално студентско общество от различни етноси, религии и култури, на 11 юни 2011 г. Академичният съвет присъди на д-р Гаит Ганим Ал Суайди званието „Доктор хонорис кауза на Европейския политехнически университет”.


Н.В.ПР. Д-Р ТЕОДОСИУС АТАЛЛАХ ХАННА

Н.В.ПР. Д-Р ТЕОДОСИУС АТАЛЛАХ ХАННА Церемонията по удостояването с почетната титла „Доктор хонорис кауза на Европейския политехнически университет“ на Н.В.Пр. д-р Теодосиус Аталлах Ханна – митрополит на Севастия и архиепископ на източноправославната църква на Йерусалим се състоя на 1 октомври 2011 година, деня на откриването на втората учебна година на Университета. Негово Високопреосвещенство Теодосиос е пазител на християнската вяра, международно признат интелектуалец, общественик, държавен и академичен ръководител. Той е роден през 1965 г. в Галилеа, завършил е теология в Солунския университет, а през 1991 г. започва да служи в Църквата на Божи гроб. По-късно патриарх Диодор го ръкополага и го прави говорител на Православната църква в Ерусалим. Ректорът на университета проф. дтн Хр. Христов прочете решението на Академичния съвет и връчи високото почетно отличие на ЕПУ. В словото си проф. Христо Христов подчерта заслугите на митрополит д-р Теодосиус Аталлах Ханна за утвърждаване ценностите за толератност и разбирателство в съвременния свят. Президентът на университета г-н Т. Кръстев подари на д-р Теодосиус почетната пластика на ЕПУ – стилизирано изображение на глобус върху разтворена книга с гравирания девиз на Университета – Бъди на ниво!


Д-Р НАСР АБДАЛА АЛИ ЕЛМАЛЛАХ

Д-Р НАСР АБДАЛА АЛИ ЕЛМАЛЛАХ На свое заседание на 22 декември 2012 г. Академичният съвет на Европейския политехнически университет взе решение да присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза на ЕПУ“ на д-р Наср Абдала Али Елмаллах за приноса му към Европейския политехнически университет за утвърждаването му като международен академичен център и за помощта му при изграждане и разширяване на дейността на Университета. Д-р Елмаллах има докторат по икономика и международни отношения, натрупал е богат професионален опит в маркетинга и управлението на международни фирми, организации и големи стратегически проекти. Той е бизнесмен, собственик на няколко фирми в България и Либия. Активно подпомага финансово и методически социални организации в различни страни, зам.-председател е на Българо-либийското дружество за приятелство в България. Тържествената церемония по връчване на отличителните знаци на почетното звание на д-р Елмаллах се състоя по време на официалното честване на втория рожден ден на Европейския политехнически университет на 10 юни 2012 г.


ДОРА БАКОЯНИ

ДОРА БАКОЯНИ На 6-ти юни 2012 г. Академичният съвет на Европейския политехнически университет взе решение да удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЕПУ ГОСПОЖА ДОРА БАКОЯНИ И КОМИСАР АНДРУЛА ВАСИЛИУ, за приноса им към мисията на Университета да се утвърди като международен академичен център с многонационално студентско общество от различни етноси, религии и култури. Церемониите по връчване на почетното звание на г-жа Дора Бакояни и Комисар Андрула Василиу предстои да бъдат проведени в Европейския политехнически университет в началото на 2013 г.


© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.