Как да кандидатствам

Как да кандидатствам

Европейски Политехнически Университет е нова образователна институция в България, която залага на европейските и световни практики в образованието, като предлага на възпитаниците си добри възможности за реализация и практики в чужбина. Всеки студент в англоезичното обучение учи един семестър в партньорски университет в Европа и САЩ.

Университетът разполага със специалисти с богат опит в разработването и управлението на проекти по пред-присъединителните програми (ФАР, ИСПА, САПАРД), по Оперативните Програми на ЕС в България и други донорски програми.

ЕПУ подготвя на английски и български език специалисти, експерти и лидери в модерните технологии, иновациите и реалната икономика.

Можете да кандидатствате като:

  • посетите  офис „Студентска политика“, ет. VІII на ЕПУ, адрес: гр. Перник 2300, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №23.

Можете да кандидатствате за повече от една специалности, като ги подредите по низходящ ред на своите желания.

При записване на кандидата за студент в ЕПУ, се представя за сверяване оригинален документ за изпит по английски език, оригинална диплома за завършено средно или висше образование и оригинални лични документи.

В съответствие с Правилника за устройството и дейността на Европейския политехнически университет чл. 59, ал. 2 се внасят следните уточнения в условията за кандидатстване в Университета, както следва:

1. Минималната оценка по математика, с която може да се кандидатства в ЕПУ, е добър  4.00.

от държавния зрелостен изпит (матура);

  • от средния успех по математика по диплома за завършено средно образование, когато кандидатът няма матура по математика
  • от изпит в Европейския политехнически университет, когато успехът за кандидатстване е по-нисък, но кандидатът може да докаже, че има еквивалентна подготовка.

2. При кандидатстване, ако липсва документ, отговарящ на изискванията за владеене на английски език (TOEFL- минимум 70 т., SAT, ACT, IELTS), кандидатът може да се яви на изпит в Европейския политехнически университет, за да докаже, че има еквивалентна подготовка.

3. За кандидатите, които имат нужда от допълнително обучение, университет организира  подготвителни курсове, които се провеждат в Университета.

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.