В процес на изготвяне

През месец юли 2016 г. ЕПУ подаде документи в НАОА за получаване на програмна акредитация по следните професионални направления:

  • „Енергетика”

  • „Информатика и компютърни науки”

  • „Архитектура, строителство и геодезия”

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.