Esi 2017

Шестата международна научна конференция „Образование, наука, иновации“ ЕSI' 2016 премина успешно.

На 10 и 11 юни 2016г. в Европейския политехнически университет се проведе Шестата международна научна конференция „Образование, наука, иновации“.

По време на откриването приветствия към участниците направиха: изпълняващият длъжността ректор на Европейския политехнически университет проф. д-р Марин Маринов и от името на президента на ЕПУ – проф. Джузепе Саконе вицепрезидентът – инж. Николай Колев.

В пленарната сесия своите доклади представиха – проф. Васили Лумус от Атинския университет, проф. Робърд Иди – от Университета в Ълстър, Северна Ирландия и проф. дин Георги Чобанов от Европейския политехнически университет. Трите доклада, първият от които в областта на софтуерното инженерство, вторият – на строителното инженерство и третият в областта на икономиката, бяха изслушани с интерес и предизвикаха продължителни и оживени дискусии.

След пленарната сесия проф. Робърт Иди връчи ежегодната награда на името на „Цветанка Лилова“ на най-добрия студент в бакалавърската програма по „Строително инженерство“ за учебната 2015/ 2016 година – Тодор Петев

Програмата на конференцията приключи с демонстрацията на робот, разработен под ръководството на доц. д-р Найден Шиваров от студенти от бакалавърската програма по „Приложна информатика“.

На 11 юни конференцията продължи работата си с представяне на докладите в секционните заседания. Бяха изнесени общо 56 доклада в седем секции: Иновации в строителното инженерство; Иновации в икономиката и публичните политики; Иновации в образованието; Иновации в психологията, Иновации в компютърните науки; Зелена енергетика и устойчиво развитие и студентска сесия.

Шестата международна научна конференция „Образование, наука, иновации“ продължи традицията да привлича учени и професионалисти от различни български и чужди университети и организации. В нея се включиха участници от България, Гърция, Македония, Сърбия, Северна Ирландия.

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.