Бакалавърски програми

Строително инженерство БАКАЛАВЪР

  • ИЗИСКВАНИЯ: завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата и оценка по математика – добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език.
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 години (8 семестъра)
  • ДИПЛОМА: Бакалавър по Строително инженерство и професионална квалификация „Строителен инженер“

Приложна информатика БАКАЛАВЪР

  • ИЗИСКВАНИЯ: завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата и оценка по математика – добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 години (8 семестъра)
  • ДИПЛОМА: Бакалавър по Приложна информатика

Зелена енергетика БАКАЛАВЪР

  • ИЗИСКВАНИЯ: завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата и оценка по математика – добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език.
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 години (8 семестъра)
  • ДИПЛОМА: Бакалавър по Зелена енергетика и професионална квалификация „Инженер по зелена енергетика“
© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.