Семестриални такси

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

 

ОКС БАКАЛАВЪР, ВСИЧКИ ПРОГРАМИ:

ЗА СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ : ЕВРО ЗА СЕМЕСТЪР – 750

ЗА СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ЕВРО ЗА СЕМЕСТЪР – 1500

 

ОКС МАГИСТЪР, ВСИЧКИ ПРОГРАМИ:

ЗА СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ : ЕВРО ЗА СЕМЕСТЪР – 1000

ЗА СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ЕВРО ЗА СЕМЕСТЪР – 2000

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.