Такси за обучение и бонуси

  • Отличниците в ЕПУ не заплащат такса за обучение;
  • ЕПУ предоставя на своите студенти бонусна система, базирана на техните резултати от обучението от предходната учебна година;
  • Всички такси описани в таблицата са за един семестър в евро.
Степен/ специалност Държави Година на обучение Среден успех Евро на семестър
Базова такса за обучение Корекция от среден успех Крайна такса за обучение
Бакалавър, всички специалности Държави в ЕС първа година - 750 - 750
следващи години 5.50–6.00 750 -750 0
4.50–5.49 750 -250 500
3.50–4.49 750 - 750
3.00–3.49 750 +250 1000
Държави извън ЕС първа година - 1500 - 1500
следващи години 5.50–6.00 1500 -1500 0
4.50–5.49 1500 -500 1000
3.50–4.49 1500 - 1500
3.00–3.49 1500 +500 2000

Магистър, всички специалности

Държави в ЕС - - 1000 - 1000
non- Държави извън ЕС - - 2000 - 2000
© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.