• профилирано езиково обучение

Курсове по бизнес английски език в София

Обучението по бизнес английски е отличен избор в случай, че или пък ви се е наложило бързо да навлезете в деловия английски език. Ако изберете такъв курс от epu.bg, ще получите старт на обучението в подходящо време. Броят часове и посещения пък ще бъде съобразен с потребностите ви и вашето свободно време.

Учебният център предлага курсове по бизнес английски език, като обучението се извършва по програма, която е специално разработена за онези от вас, които имат желание да се учат на английски език през призмата на своите бизнес нужди. С курс при нас ще развивате не само езиковите си компетенции, но и ще надграждате качествата и уменията, които са пряко свързани с развитието и кариерата ви.

Какво развива курса?

С помощта на курса развивате своите умения за писане, четене, говорене и слушане с разбиране. С помощта на квалифицираните ни преподаватели лесно ще усвоявате граматика и лексика и ще изграждате умения, с помощта на които да прилагате по естествен начин в практиката онова, което сте научили. Това умение ще ви бъде полезно в офиса, на интервю на командировка и т.н. По време на курса наблягаме също и на други доста важни умения като например подготвяне на CV и други основни документи, разговор по телефон, съставяне и написване на доклад, организиране и провеждане на бизнес срещи и т.н.

Нива при обучението по бизнес английски език

Бизнес английският може да бъде разделен на четири различни нива. Първото от тях ви осигурява онази важна основа, върху която ще може да стъпите при изграждане на своите бъдещи езикови компетенции.

В случай, че успешно завършите първо ниво, вече ще сте в състояние да разпознавате познати фрази и думи, които се отнасят за вас, за колегите или за заобикалящата среда. Ще можете да четете и да разбирате познати думи, имена и базови изречения. С увереност ще можете да участвате в разговор за различни ежедневни теми. Ще попълвате с лекота формуляри с различни лични данни. Също така ще можете да изписвате основни фрази и много изречения.

В края на отделните нива се полага финален изпит – устен и писмен.