Забавачка с френски език – вече почти правнорегламентирана

Защо забавачка с френски език? И защо да е правнорегламентирана? Промените, които настъпват в образователната сфера в България през последните години са много. Една от най-новите идеи на Министерството е забавачката да стане задължителна, независимо от мнението на родителите. Това не е особено приятна тема, защото много от родителите имат различно мнение по въпроса. И защото живеем в демократична и либерална страна, в която родителите решават сами кое е най-доброто за детето им. Да не говорим, че невинаги е по възможностите на семейния бюджет.

И все пак, ако този закон влезе в сила, родителите ще започнат тепърва да се оглеждат за подходящи варианти. Ние имаме един такъв вариант – забавачка с френски език. Или с английски език. Или с немски език. А защо не с руски език? Предлагаме всички изброени услуги поради една основна причина – искаме децата да растат здрави, умни и щастливи. Искаме и Вашето дете да поеме по пътя на ранното образование. Това в никакъв случай няма да ги обремени или затормозява, а тъкмо обратното. В забавачка децата се намират в такава възраст, в която учат чрез игри. Игровият модел е особено подходящ при чуждоезиковото обучение. Започваме от азбуката, от сричките, от числата. И така постепенно надграждаме.

Ако запишете детето си на забавачка с френски език,

Ще постигнете много само с един ход. Ще развиете у детето навик да изучава няколко езика едновременно – майчиния и чуждия. Ще му помогнете да натрупа солидна база знания, които ще му послужат в предучилищната и в училище. Ще създадете рутина и любов към знанието, към четенето и писането. И това важи за всеки език, не само за френския. Тези знания, които ще добият в забавачка с френски език, след време могат:

  • Да им помогнат успешно да положат изпити по езика за придобиване на сертификати;
  • Да им помогнат със зрелостните изпити;
  • Да им отворят вратите на елитни университети в цяла Европа, САЩ, в Азия;
  • Да ги направят изключителни професионалисти и да израснат кариерно;

Звучи страхотно, нали? Забавачка с френски език работи за детето Ви на същия принцип, както уроците по спортни танци или плуване например. Колкото по-рано стане записването, толкова заложбите ще могат да се развиват с по-високи темпове.

Очакват Ви мили моменти, поводи за гордост и по-леко ежедневие, ако поверите детето си на epu.bg. Поискайте второ мнение, допитайте се до наши доволни клиенти и сами се убедете в това.