Към курсове по турски език подхождате със смесени чувства

„Защо са ми курсове по турски език?“ – би ни попитал някой, който при избора на чужд език се ръководи от различни подбуди. Ако направим ретроспективен анализ на историческите събития, турският няма да ни е лицеприятен. Ако намесим политически пристрастия, съвсем ще го изключим като възможност за израстване.

Ние в epu.bg сме аполитически настроени и се ръководим от тенденциите тук и сега. Не омаловажаваме историята ни, но не даваме повод същата да проваля амбициите на широко скроените хора. Когато погледнем на турския като на богатство, а не като на бариера за свободно общуване с другите, е друго. Това показва по-различно мислене, продиктувано от желание за израстване и развитие. Това означава приятелско чувство и добронамереност спрямо югоизточната ни съседка. Това е форма на толерантност и заравяне на томахавката.

Относно нашите курсове по турски език

Предлагаме курсове по турски език, обучението базирано на които е приятно, леко и трансформиращо. В смисъл, че Ви позволяваме да надникнете в една различна култура, манталитет и разбирания за живота. А при по-напреднала фаза не само надниквате, а се потапяте. Освен това сме много облагодетелствани, тъй като голяма част от думите, употребявани в България, са с турски корен. Тоест, няма да са Ви напълно неясни и непознати, а ще знаете какъв е смисълът, с който са наситени. От Вас ще се иска постоянство и интерес, а от нас-да бъдем такива, каквито сме – професионалисти.

При протичането на курсове по турски език или който и да било друг, държим на дисциплината. Ако сте в групови занимания, това е още по-важно. Нарушаването на тишината, липсата на концентрация, ясното изразяване на негодувание пречат. Пречат и на нас – като учители, и на Вас – като ученици. А идеята не е да се запишете, за да не учите, нали?!

На какво още държим, когато Ви обучаваме?

Държим на точността. Не бихме желали да си позволявате да закъснявате за час. Преди Вас е имало други ученици, след Вас също ще има обучаващи си. Непристигайки навреме, Вие проваляте графика на учителите. Проваляте часа си, а парите Ви няма да бъдат възстановени. Разбира се, непредвидени ситуации са напълно уважителни, стига да сте ни предупредили за тях. Ако не сте дошли, не сте се обадили непосредствено преди часа, а групата и преподавателят Ви чакат, това няма да се толерира.

Ние вярваме, че сте дисциплинирани и точни, защото без тези качества език не се научава. Ако сте се мотивирали, заповядайте!