• езиково обучение за възрастни

Курсове по общ английски в София

Ако се интересувате от качествено обучение по езици, предложения и повече информация може да откриете на epu.bg. Едни от курсовете, които предлагаме, са по общ английски език. Броят часове и седмичните посещения зависят от избора на обучаващите се.

Успехът с нас е гарантиран! Скоро след началото на курса ще може да общувате на английски език и ще постигате бързи резултати.

Какво представлява курсът?

Курсът по общ английски е разработен, за да  е от полза за онези от вас, които имат желание да изградят и да усъвършенстват своите знания и да ползват езика в ежедневието си. Темите и ситуациите, на които се набляга в цикъла от обучение, са обвързани със срещи с приятели, пътувания, ежедневни дейности и въобще – неформални разговори.

Основните цели на курса

Учебният център се фокусира най-вече върху комуникацията. Обучаваме уверени в знанията си хора, които се чувстват уверени в знанията си по английски език. Те имат възможност да участват активно в устната и писмена комуникация. Постоянно помагаме за усвояването на думи и правила и за това да сте в състояние естествено и автоматично да ги ползвате в своето ежедневие.

Как постигаме целите?

По време на курса една от основните цели е да надграждаме знания. Програмата за обучение е разработена по метод, посредством който плавно да се надграждат езиковите умения. По този начин естествено и поетапно можете да навлезете в конкретните специфики на езика. Всяко едно от нивата се изгражда на надграждане на предишното, като усложнява лексиката и граматиката и ви предоставя все повече автономност и свобода.

Една от основните цели, постигането на която доказва, че обучаваният вече е на високо ниво на владеене на езика, е това да може да мисли на английски. В учебния център говорим само на английски език. Това ще ви помогне да мислите на езика още от самото начало, като няма да има нужда да преминавате през български превод.

Упражненията са от изключително значение за качественото обучение. Обикновено работим на групи. Често разиграваме диалози, като по този начин целим да ви подготвим за бъдещите реални ситуации, в които след завършване на курса ще се наложи да използвате знанията си.