• лятна академия от epu.bg

Лятна академия за новобранци и ентусиасти

Нашата лятна академия вече е достъпна и за Вас! Заповядайте и запишете детето си за целодневни занимания или ангажираност по избор. Нека заедно ги направим всестранно развити хора и стойности перспективни възрастни. Ние комбинираме забавлението с полезното, съчетаваме палитра от езици, изкуства и занимания сред природата. Epub.bg е една добра основа за Вашите деца, независимо на какъв етап от живота си се намират.

Нашата лятна академия обхваща деца с различни интереси и проявяващи се таланти. Ние умело съчетаваме строгостта с насладата, дисциплината с развлечението. Смятаме, че именно тази формула е формулата на успеха. Няма нужда от интензивна работа и ненужна натовареност. Достатъчно е децата да бъдат въвлечени в сериозната част на живота по увлекателен начин. А нашата лятна академия е добър старт за всяко дете.

При нас могат да научат езици, проста аритметика, знания за природата и заобикалящия ги свят. Могат да преоткрият талантите си, да култивираме нови интереси у тях. Всичко – в името на доброто им бъдеще и Вашето спокойствие.

Нашата лятна академия

е подходяща за деца от различни възрасти. За тях знаем, че са с различно ниво на развити когнитивни умения, различни способности за усвояване. Възприятията им за околния свят са различни, интересите им – също. А социализацията е от изключително значение за оцеляването им в динамичен свят, свят на промени. Ние сме наясно, че се изисква изключителна подготовка и на самите педагози и учители. Наясно сме, че това е подвиг и за Вас като родители. Да повериш детето си на непознати е предизвикателство и ние разбираме това. Но е достатъчно да обменим опит и няколко думи, за да разберете, че сме взели работата си присърце. Работим неуморно вече десетилетия и нашата лятна академия подготвя деца от различни възрастни.

Ние се явяваме изключително полезни за ангажираните родители,

които нямат алтернатива. Дори бабите и дядовците на голяма част от децата работят и не могат да помагат в отглеждането на новото поколение. А една лятна академия е изключително добър вариант и за двете страни. Вие работите за прехраната на семейството, а детето Ви учи нови неща и преоткрива себе си. Преоткрива красотата на живота и в същото време се учи да бъде отговорно към себе си и другия.

В основата на нашите разбирания е философията, че колкото по-подготвени са децата за същинския живот, толкова по-високо самочувствие ще има. Преценката му ще бъде трезва, ще е с висока емоционална интелигентност. Нима това не е най-голямото богатство за един съвременен човек?