• лятна академия от epu.bg

Отлични преподаватели по Немски език за ученици в София

Немският език е един от най-разпространените езици в света, така че е особено важно да го знаете. Учебният център предлага курсове по немски език за ученици, като те са разделени на няколко нива, за да сме в състояние да отговорим на нуждата на всички.

Обучението първоначално започва, след като се свържете с нас, обсъдим нуждите ви и преценим как точно да сме ви максимално полезни. Напредъкът се установява чрез провеждането на тестове. Такива се провеждат и под формата на входящо и изходно ниво за всеки курс. Входящ тест можем да проведем и за учениците при записване за всеки следващ курс от ученици, които са изучавали немски език в някое друго учебно заведение.

В края на всеки курс учениците получават диплома за завършено обучение по немски език в учебния център, като след определено ниво могат да положат изпит и за световно признати сертификати.

За желаещите да продължат своето обучение по немски език ние предлагаме и по-високи ниво. В тях обучаващите се ученици разширяват и постоянно задълбочават своите умения и знания.

Курсовете по немски език, които предлагаме, са предназначени за ученици, които владеят езика на различно ниво. Обучението винаги е съобразено с възрастта и личното ниво.

Цели на курсовете по немски език за ученици от EPU.bg

Учениците по време на обучението придобиват задълбочаващи се с времето умения за четене и за слушане с разбиране, както и за писане и за разговор на ежедневни теми.

Стремежът е към качествено овладяване на немския език както писмено, така и говоримо, съобразено с Общоевропейската езикова рамка.

Учебни системи

Обучението се провежда по оригинални учебни системи, които са се доказали във времето като успешни. Те представляват съвкупност от традиционни и иновативни похвати в обучението.

Различните програми, които учебният център предлага по немски език за ученици, са подходящи за деца от първи до дванадесети клас. Преподавателите поддържат редовен контакт с родителите, за да обсъждат нивото и постиженията. По време на учебния процес обучаващите се получават нужната подготовка, умения и знания, за да се явят на всякакви видове изпити, след които да получат сертификат, доказващ тяхното ниво на владеене на езика.