Ако се чудите какво се изучава в предучилищен курс по немски език,

Ние ще Ви отговорим много бързо:

  • Придобиват се основни познания по немски език;
  • Разпознават се буквите и числата;
  • Децата започват бавно да пристъпват в материала чрез прости думи и словосъчетания;
  • Полагат се основите на участието в кратки диалози;
  • Под формата на игри и забави се усвояват базови правила – граматически и лексикални;

За немския не можем да кажем нито, че е сложен, нито е елементарен. Хубавото е, че знаещите малко английски лесно биха се ориентирали и в немска „обстановка“. Но дори и да не знаете, това не е проблем.

За да не бъдат незнаещи наследниците Ви, запишете ги на предучилищен курс по немски език. Това е идеална възраст за градене на полезни навици, включително и образователни.

В нашия предучилищен курс по немски език

учим децата на любов към родния език, но не омаловажаваме ценността и на чуждия. Непрекъснато наблягаме на това, че незнаенето на бащиния език води до пропуски и в чуждоезиковото обучение. И че незнаенето впоследствие води до неможене. След като сме проверили отговорността на почти-зрелите ни клиенти, преминаваме нататък. Работата ни е разпределена в теми и по часове, като започваме от по-лесното към по-сложното. Родителите имат възможност винаги и по всяко време да проверяват на какво ниво е детето им. Могат да си правят справки с каква скорост се развива. Ние сме задължени да даваме ясни прогнози и да оценяваме адекватно техните усилия и труд.

Трудът отново акцентираме, че трябва да е системен, непрекъснат и осъзнат. Ако не сте им обяснили какво ще правят на предучилищен курс по немски, няма да са ентусиазирани. Ако ние не придадем смисъл на работата, интересът им напълно ще секне. Ние поемаме задължението да ги вдъхновим, от Вас се иска да ги убедите, че си струва.

А да убедиш дете, че ученето си струва

в предучилищна възраст не е трудно. Те се доверяват напълно на авторитетите в живота им  – на Вас. За тях Вашата преценка е най-правилната и ще я следват неотклонно. Затова, ако Вие изпълните мисията си, и нашата работа ще даде бързи резултати.

Ние разработваме игри, с които да съчетаем творческия процес с процеса на придобиване на нови знания. Поднасяме материала по увлекателен начин и след преминаване в първи клас, си проличава подготовката в аванс.

Подгответе и Вие детето си за същинската част на живота. Започнете с предучилищен курс по немски език.