Широка гама от услуги, в това число и предучилищен курс по френски език

Предучилищната възраст е мостът между егоцентризма и социализирането. Затова всеки предучилищен курс по френски език или друго езиково обучение е осеян със сътресения. Тези катаклизми не са резултат на натоварването с нови знания, а на психологията на възрастта. Всички школи и заведения, предлагащи предучилищно обучение, са наясно с това. Възрастта 4-6 години е деликатна и се пипа с кадифена ръкавица. Нито един преход не е спокоен и плавен. И зрелите индивиди страдаме от кризата на средната възраст, критическа и др. Затова трябва да проявяваме разбиране към децата, които ще бъдат записани на предучилищен курс по френски език.

Сбогуването с егоцентризма е осеяно с добри намерения и е естествен природен закон. Прекратяването на игрите като форма на познавателен процес и замяната им с ходене на училище е горчиво. Горчивина, която е изпитал всеки, но не всеки си спомня. Неслучайно се казва, че първите 7 години са най-важни за еволюирането и развитието на детето. Защото от тях зависи в какъв зрял индивид ще се трансформира.

В epu.bg ние изпълняваме и педагогическа функция. По времето на предучилищен курс по френски език или друг чужд език наблюдаваме поведението на децата Ви. И периодично Ви информираме как се справят, какви заложби имат, какво ги тормози. От тази гледна точка можем да Ви бъдем много полезни.

Освен знания по френски език,

Ние предлагаме още придобиване на знания по английски, немски, испански, италиански език. Можете да ги запишете на предучилищен курс по френски език, а по руски например. Можете да сте сигурни, че ще научат това, което е фиксирано в програмата. Но това – при условие че са наясно със значимостта на процеса (това е Ваша грижа). И при условие че са въвлечени в обучителния процес (това е наш ангажимент).

  • Да учат, докато се забавляват;
  • Да се забавляват, докато учат;
  • Да надграждат знанията си по френски език всеки ден;
  • Да се научат да си служат с букви, числа, пости думи;
  • Да обогатяват речниковия си запас ежедневно;
  • Да навлизат бавно и поетапно в същността на френския език;
  • Да построят здрави основи, върху които да се базира по-сериозното учене след време.

Тези задачи и цели са валидни не само за предучилищен курс по френски език. Те са валидни за всички останали услуги и езици, както и за всяка друга възраст.

Можете да разберете повече по въпроса, като се свържете с нас.