• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 6 клас (Български език и литература) в София

На сайта epu.bg ще намерите подробна информация за разнообразните курсове, които предлагаме в помощ на вашите деца. Учебният център провежда както целогодишни, така и краткосрочни курсове за 6 клас. Те могат да бъдат в групи или под формата на индивидуално обучение, като частни уроци.

Учебният център се радва на големи успехи, когато става въпрос за подготовка на ученици от 6 клас по български език и литература (БЕЛ). Децата са обучавани от квалифицирани преподаватели.

Ориентация на курсовете

Курсовете и уроците за 6 клас са с ориентация към максимално качествена, както и равномерна във времето подготовка, която се провежда за бъдещите изпити, които са със значение при кандидатстване за гимназия.

Основни задачи на обучението

Основните задачи на обучението са няколко на брой. Първата цел е провеждането на систематизиран преговор, с помощта на който да се затвърдят знанията, придобити в 5 клас. Стремим се и към основно и задълбочено усвояване на материала за 6 клас от страна на учениците и създаване на компетенции и умения, нужни за отличното представяне на предстоящото Национално външно оценяване в седми клас.

Преподавателите осигуряват постепенно овладяване и привикване към прилагане на критериите и на изискванията на изпитния формат при кандидатстване в техникуми и гимназии.

Работа в групи

Работата с шестокласниците обикновено се организира в групи от по няколко ученика. Също така предлагаме и частни уроци по различни чужди езици, както и възможност за индивидуално обучение по всичките учебни предмети, които се изучават в 6 клас. Подготовката е обстойна и включва лекции, а след това – упражнения. Провежда се ежеседмичен текущ контрол и се задават задачи за домашна работа, които ученикът да подготви за следващото занятие. Екипът от преподаватели следва в програмата, по която се провеждат курсовете, всички изисквания на МОН и са с успешен и богат опит с ученици в различни класове.

Всеки от учениците ни има достъп до допълнителни помощни учебни материали. Често се организират родителски срещи. Правят се тестове, целящи да установят нивото на напредъка за всеки ученик.

Обучението е подходящо онези, които отрано се подготвят за кандидатстване след 7 клас и за шестокласниците, които желаят да повишат успеха си в училище.