• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 10 клас

(Български език и литература) в София

Министерството на образованието вече официално е оповестило и поместило на сайта си нови учебни програми, по които ще се обучават учениците в 10 клас. Те ще се изучават от учебната 2019/2020 година. Съгласно въведената вече реформа, гимназиалното образование ще бъде разделено на два етапа, като първият от тях ще се завършва в 10 клас. Това означава, че учениците ще полагат и изпити, като един от тях задължително е по БЕЛ.

Защо детето ви се нуждае от уроци по БЕЛ в 10 клас?

БЕЛ е основен предмет в училище, който дава стабилна основа, върху която децата в бъдеще да развиват личностни умения и комуникация с останалите. Материалът е динамичен, а предстоящият изпит е основателна причина да потърсите допълнителни уроци, за да си гарантирате, че детето ви ще се представи добре.

Преподавателите в epu.bg са високо квалифицирани. Въпреки че учебната програма ще бъде приложена за пръв път през идната учебна година, те са напълно наясно как да подготвят успешно учениците и върху какво да наблегнат, за да се справят добре на изпита.

Материал за 10 клас по БЕЛ

Учебната програма по български език и литература за десети клас допълва и разширява изученото преди това в по-малките класове. В компонента по български език се поставя основен акцент върху темите, които са насочени към познаването и към прилагането на книжовните езикови норми. По литература пък са заложени за изучаване само творби, написани от български автори. Някои от тях са емблематични за родната литература имена като Иван Вазов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Гео Милев, Николай Хайтов Никола Вапцаров и др. Включени са също така важни текстове от българската литература, създавани в периодите от Освобождението до Първата световна война и такива, написани между двете световни войни, както и след Втората световна война.

Като резултат след проведено обществено обсъждане е добавена за изучаване и творбата „Cis moll“ от Пенчо Славейков. Също така за изучаване са конкретизирани две глави на романа „Тютюн“ от Димитър Димов – 1 и 16 от І част. Програмата, към която се придържаме стриктно по време на уроците, дава възможност на учителите, в зависимост от интересите на учениците, освен посочените да подбират и други тематично близки текстове.