• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 11 клас

(Български език и литература) в София

Съзнаваме напълно, че индивидуалното обучение в доста от случаите носи доста повече ползи за ученика, затова ние в учебен център epu.bg предлагаме не само групови курсове, но и частни уроци по български език и литература. Предлагаме такива за ученици във всички възрасти, в това число – и единадесетокласници.

Кога е подходящо да запишете детето си на частни уроци по БЕЛ за 11 клас?

Частните уроци по БЕЛ за ученици от 11 и 12 клас са насочени най-вече към подготовката за ДЗИ /т. е. матура/ по БЕЛ, както и кандидатстудентски изпити по този предмет.

Времето и това точно колко пъти седмично ще се посещава учебният център се определя според взаимните възможности и предпочитания. Едно обаче е сигурно – учениците ще бъдат подготвени по възможно най-добрия начин за предстоящия изпит.

Индивидуалното обучение, както и това в групи по БЕЛ е съобразено напълно с всички държавни образователни изисквания и е провеждано от квалифицирани преподаватели на центъра. Цената за учебен час е напълно приемлива и достъпна!

Подготовка за кандидат-студенти

Обучението на кандидат-студенти в учебния център е напълно съобразено с критериите на изпита на избраното висше учебно заведение. Подготовката има една основна задача, която е да изгражда знания и умения, които са максимално адекватни с изпитния формат. Важен акцент в кандидатстудентските ни курсове е създаване на сериозен интерес от страна на ученика към изучавания предмет. Стремим се също постепенно да формира самостоятелно, както и системно познание.

Методика на преподаването

Курсовете за подготовка за матурата в малки групи или пък индивидуалното обучение са най-добрите варианти, които правят възможен диалога при провеждане на занятията и дава възможност на учениците да участват в процеса на обучение като равноправни субекти.

Осигуряваме системно и внимателно контролиране и ориентиране на самоподготовката, като се отчитат конкретните особености в обучението на всеки ученик. Осъществяваме текуща обратна връзка с учениците и родителите за постигнатия напредък посредством постоянни задачи за домашна работа, устни и писмени изпитвания.

Преподаватели извършват многократно трениране на кандидат-студентите, като разиграват реална изпитна ситуация. С това целим не само затвърждаване и проверка на усвоените знания, а също така и изграждане на практически навици, които да са съобразени с изискванията на съответния жанров модел и времето за осъществяване на задачата.