Частни уроци и курсове по БЕЛ за 12 клас

(Български език и литература) в София

Матурата по БЕЛ, на която се явяват учениците при завършване на 12 клас е задължителна за всички. С получена добра оценка на матурата може да се кандидатства директно в голям брой престижни специалности на много от университетите в България, а също и в някои елитни университети в чужбина! Оценката от матурата се приема като една от най-авторитетните оценки, които се използват и за кандидатстване в чужбина!

Уроци за дванадесетокласници

Частните уроци по БЕЛ за 12 клас са съобразени с целите на индивидуалния ученик. В курсовете, организирани от epu.bg, те се водят от преподаватели, които са с отлична квалификация и с богат опит. Отправна точка за всички занятия са ДОИ на МОН, както и традиционната и модерна литературна критика.

Умения на учениците

Основните умения, които се стремим да развиваме по време на обучението на ученика, са добро усвояване, както и прилагане на съвременната пунктуационна и правописна норма на българския език. Стремим се и към умение за създаване на собствен текст по задача, поставена спрямо критериите на посочения жанр.

Стремим се да улесним учениците, като  правим възможно най-много на брой тренировъчни тестове. Така те привикват към формата на изпита и в същото време проверяват и затвърждават знанията си.

Методи за постигане на успех

Задават се задачи за домашна работа, които учениците трябва да изпълнят за всеки следващ урок. Особено важен аспект на предлаганите от epu.bg частни уроци по БЕЛ е изискването към учениците да се запознаят с литературните произведения и по този начин да усвоят алгоритъма за техния коректен анализ.

Споделяме мнението, че уроците по БЕЛ са насочени към ново знание и постигане на отлични оценки в училище, както и на конкурсните изпитите  трябва да създават и траен интерес към световната и българска литература.

Предлагаме успешна подготовка на ученици за матура по БЕЛ и за кандидатстудентски изпити във ВУЗ. Съществува възможност за обучение в групи до няколко ученика.

Всички учители по БЕЛ, които преподават в учебния център са завършили отлично специалността „Българска филология“ и разполагат с необходимите знания и с педагогическите умения, за да подготвят учениците си за конкурсните изпити и за преодоляване на трудности, които може да се появят в училище.