• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 5 клас

(Български език и литература) в София

Петокласниците се оказват в един особен период – преходът от начална към прогимназиална степен на обучението. Този момент  затруднява много деца и именно тогава може и е изключително подходящо да им помогнете с допълнителни уроци по най-важните предмети.  БЕЛ при всички положения е един от тях.

В 5 клас се променя начинът на организация на учебния процес. Поставят се основите на различни нови дисциплини и в обучението навлизат с нови преподаватели. Нарастват и ангажиментите, и изискванията към учениците.

Цел на уроците по БЕЛ за 5 клас

Уроците и курсовете на учебния център по български език и литература (БЕЛ) за 5 клас целят да направят този преход към нова степен на образование по-лек. Затова и те са фокусирани най-вече върху по-пълно усвояване на текущия към момента учебен материал. Важен стремеж на преподавателите от курса е повишаването на успеха на учениците в училище. Това е с голямо значение, защото е необходима и важна предпоставка за възможно най-доброто представяне на предстоящите след 7 клас изпити – НВО.

Форми на обучение

Стремежът на преподавателите, които работят в учебния център, е постигане на максимални резултати от страна на техните ученици. При интерес заповядайте на място, за да обсъдим от какво се нуждае вашето дете и какви форми на обучение предлагаме към настоящия момент – индивидуални, групови или и двете.

Центърът предлага частни уроци по всички учебни предмети, които се изучават в 5. клас, включително и по чужди езици. Подготовката е професионална и започва с преговор на стария материал. Следва преподаване на новия такъв. Правят се упражнения и ежеседмичен текущ контрол. Поставят се задачи за домашна работа в края на всяко занятие. Всеки ученик ще има достъп до допълнителните помощни учебни материали, по които ще работим.

Връзка с родителите

Родителите на учениците ни всеки месец, а при нужда – и по-често ще получават пълна информация за това как се справя детето им по съответния учебен предмет. Ще бъдат информирани и за конкретните му постижения и резултати.

Преподавателите ни са с опит в подготовката на ученици между 5 и 7 клас и са запознати отлично с това какви са критериите за оценяване на НВО и на конкурсните изпити, провеждани за прием в различни елитни училища.