• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 7 клас

(Български език и литература) в София

Учебен център epu.bg е насреща, когато вие и вашите деца се нуждаете от помощ преди кандидатстване след седми клас. Знаем колко труден изглежда предстоящият изпит и колко сериозни изискванията има към децата. Опитът ни показва, че непринудената и спокойна атмосфера по време на занятията, както и толерантното отношение от страна на преподавателите към кандидат-гимназистите е най-сигурната гаранция за максимални резултати. В същото време сме напълно категорични по отношение на редовното посещение на занятията и за участието на вътрешните изпити.

Цел на курса по БЕЛ

За курсовете за 7 клас по български език и литература (БЕЛ) предвиждаме голям брой часове, като това спокойно ще ни позволи да предаваме, дообясняваме, проверяваме и упражняваме нужните знания. Характерът на обучението е диалогичен. Това ни позволява да установим пропуските, както и слабите места на учениците, като по този начин усъвършенстваме техните силни страни.

Структура на подготовката за кандидатстване

Подготовката, която провеждаме за кандидатстване след 7 клас, представлява целогодишна упорита работа. Тя започва с преговор на целия материал от 5 и от 6 клас. Именно той е основата, върху която се надграждат знанията в 7 клас, нужни за добро представяне на конкурсните изпити и НВО. Целогодишните курсове имат доста предимства.

Те предоставят значителен хорариум часове и достатъчно време, нужно за самоподготовка. Програмата осигурява постепенност и равномерност на учебния процес, а също и цялостност на обучението. Учебният център едновременно създава и отработва уменията, нужни за изпита.

Индивидуална работа

Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за преподавателите в нашата школа. Това е причината да организираме малки групи – така има възможност на всяко дете да бъде обърнато необходимото внимание.

Малките групи имат много предимства. Те дават възможност за контрол и наблюдение над работата на всяко дете по време на работата в час. Ползваме интерактивни техники на обучение и се стремим към мобилност на дидактическите етапи и цели, които следва конкретната група.

Особено важно за седмокласниците е затвърждаването на новите знания чрез системни домашни работи, устни и писмени изпитвания. Обучението на кандидат-гимназистите е концентрирано върху създаването на умения за работа с тест, който всъщност е и основен изпитен формат.