• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 8 клас

(Български език и литература) в София

По новата учебна програма гимназиалното образование вече започва от осми клас. Това е още едно предизвикателство, пред което се изправят учениците след НВО в края на 7 клас. Много от тях започват обучението си в ново училище. В нова среда, с нови съученици и преподаватели и учебно съдържание, което вече е на ново, по-различно ниво. Често се случва именно в този период децата да срещнат затруднения в обучението по БЕЛ. Тогава най-доброто, което може да направите за тях, е да ги запишете на уроци по този важен учебен предмет.

Уроци в учебен център

Ние от epu.bg предлагаме висококачествени уроци по БЕЛ. За вашите деца ще се погрижат преподаватели с висока квалификация и богат опит. Постоянно поддържаме и контакт с родителите, за да са информирани за нивото на децата си.

Защо да изберете уроци по БЕЛ?

Езиковите и литературните познания, опит и умения са важна част от комуникативната компетентност на всеки начетен съвременен човек. Взимат активно участие във формирането на отговорна, инициативна и самостоятелна личност, която да бъде способна да се ориентира в света, който се променя така бързо. БЕЛ е толкова важен за детето ви, защото то трябва да се научи да мисли и да действа творчески. Също така ще може да общува успешно. Ще изгражда с другите стабилни ценностни отношения.

БЕЛ като основен предмет

Не е случаен фактът, че предметът БЕЛ е сред основните елементи в конкурсните изпити, които бележат важни етапи от образователното развитие на ученика. Материалът, който се изучава в осми клас, е част от изпитът, който предстои да положи ученикът при завършване на 10 клас.

Важно условие за успешна социална реализация е усвояването на книжовните норми, както и богатството на българския език и осмислянето на специфичните изисквания и възможностите за избиране на езикови средства, съобразени с различните сфери на общуване. Това предполага знания за системата на езика и неговите норми, но и различни умения за възприемане и на текстове и създаване на такива, които отговарят на зададени стилово-жанрови изисквания. Всичко това превръща предметът БЕЛ в един от най-важните по време на обучението във всеки един клас.