• уроци по бел в софия

Частни уроци и курсове по БЕЛ за 9 клас

(Български език и литература) в София

Учебният материал, който е заложен да се изучава в девети клас според новата учебна програма, ще изправи детето ви пред нови предизвикателства. Преподава се разнообразна литература от различни направления, които ще обогатят знанията им.

Активното учене и преминаване от един етап в друг обаче изправя учениците пред възможност да изпитат затруднения. В никакъв случай не бива да оставяте детето си с неусвоени знания по който и да било предмет, но най-вече – по БЕЛ. Квалифицираните преподаватели, които работят в epu.bg ще застанат до вашите деца в процеса на обучение и ще им помогнат много по-лесно да усвояват нужните знания.

Какво учат учениците в 9 клас?

С помощта на уроците по БЕЛ учениците от 9 клас ще придобият анализаторски умения със сложни сюжети като тези на произведенията, включени в учебната програма. По български език също ще придобият нови знания и ще разширят тези, които са придобили преди това. Важно е да се има предвид, че в края на 10 клас учениците ще трябва да положат изпит по БЕЛ, като той обхваща материала, изучаван в 8, 9 и 10 клас.

Придобиване на нови умения

Усвояването на литературата и знанията по български език, които са предвидени за научаване през настоящата година ще помогне на учениците много по-бързо и лесно да боравят с текстове, с лекота да правят паралели и да откриват в произведенията на различните епохи в литературата онези общи хуманитарни принципи, които са валидни и до днес, без значение от това какви промени са се случили в историческото развитие на обществото.

Изпитът PISA

Именно за учениците в 9 клас е предвидено да са в състояние успешно да полагат изпит във формата PISA. Той е свързан с възможността за усвояване на прочетен текст. По време на уроците работим усилено и в тази насока.

Посоката на образование в днешното динамично, непрестанно развиващо се информационно общество е начертана може да се приеме, че е начертана най-общо от PISA. Това всъщност представлява програма за международно оценяване на учениците. Тя предполага развиване на функционална грамотност, съответно – и на способността на учениците да са в състояние да прилагат придобитите компетентности в различни практически ситуации.