• уроци по математика за деца

Как сме полезни на Вас? Например с уроци по математика за 3 клас

 • Числата до 100;
 • Събиране и изваждане на числата до 100;
 • Събиране и изваждане на трицифрени числа;
 • Редицата на числата до 100, тяхното представяне, сравняване, изговаряне и писане;
 • Числата до 200, а после и до 300;
 • Числата от 100 до 1000 – писмено и устно изговаряне и писане;
 • Що е километър;
 • Що е милиметър;
 • Що е грам;
 • Що е тон;
 • Какво е секундата;
 • Какво е векът;
 • Що е десетинка, третинка, четвъртинка
 • Именуване на геометрични фигури;
 • Намиране на неизвестно умаляемо;
 • Събиране на трицифрени числа, но с преминаване;
 • Елементи на ъгъла, видове ъгли;
 • Чертаене на прави, лъч, ъгли и др.
 • Умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено;
 • Умножение на сбор с число;
 • Умножение с и без преминаване;
 • Умножение с преминаване на десетици;
 • Умножение с преминаване на стотици;
 • Умножение с две преминавания;
 • Деление, намиране на неизвестно делимо и др.

Освен посоченото, ние още изучаваме понятията „права линия“, „крива линия“, „лъч“. В допълнение децата се запознават с текстовите задачи и правят периодични упражнения на повече от една тема. В epu.bg правим преговори след всеки урок. Питаме децата кое им е ясно, проверяваме дали е така. Ако се установят пропуски, веднага ги попълваме.

Защо са важни уроци по математика за 3 клас?

Частните уроци по математика за 3 клас са важни най-малкото заради спецификата на учебната програма. Виждаме, че се полагат основите на знания за цял живот. Виждаме, че постепенно в програмата навлизат текстовите задачи, които в по-горни класове създават големи проблеми. Умножението и делението с и без преминаване също е трудно за първоначално усвояване. Затова Ви съветваме да запишете детето си при нас на уроци по математика за 3 клас. Ако е по-голямо или по-малко, можете да го запишете на уроци за съответния клас.

Какво Ви предлагаме ние?

Перфектна подготовка на децата Ви, придържайки се към фиксираните от МОН учебни планове. Лоялно и човешко отношение към децата Ви, които в наши дни знаем на какъв стрес са подложени. Предлагаме обяснение на уроците на разбираем, достъпен език. И най-вече – трайни знания и повишаване на успеха в клас.