• уроци по математика

Предлагаме високоефективни и достъпни

частни уроци по математика за 4 клас в София

Защо на детето Ви са нужни допълнителни уроци по математика за 4 клас? Вероятно този въпрос живо Ви вълнува, тъй като в наши дни има занимални, училища със специална подготовка и др. Факт е, че при добра финансова обезпеченост можете да предложите отлично образование на детето си. Само че действителността у нас показва друго.

Средностатистическото семейство записва детето си да учи в нормално училище на държавна издръжка. А там, както знаем, образованието се характеризира с известни слабости. Една от тях е, че не се отделя значително време за теми, които впоследствие могат да се окажат проблемни. Понякога поради грипни ваканции или други извънредни ситуации децата не учат по план. Не изучават материала по предварително очертан график. И се започва препускане.

Уроците стават много, информацията става твърде обемна. И детето Ви се стресира, че не е в състояние толкова лесно да погълне този обем. Вие, на свой ред, се стараете да сте строги и справедливи. Искате то да научи всичко и да е прилежен ученик, но с предмети като математиката това не е елементарна задача. Даже напротив.

Epu.bg и достъпните

уроци по математика за 4 клас

Нашите уроци по математика за 4 клас предвиждат затвърждаване на знанията и поднасяне на новата информация по максимално достъпен начин. Да кажем, че детето Ви е боледувало и е пропуснало няколко часа. Макар да се интересувате какво са взели в училище, докато то се е лекувало, невинаги можете да наваксате пропуснатото. Тогава на помощ идват нашите учители

  • Числата до 1 милион;
  • Числата след 1 милион;
  • Какво е окръжност;
  • Мерните единици за лице;
  • Употреба на електронен калкулатор
  • Какво представляват римските цифри – как се изписват;
  • Събиране и изваждане, умножение и деление на числата до 1 милион;
  • Умножение и деление на многоцифрено с едноцифрено число;
  • Решаване на текстови задачи и др.

Надграждането на знанията им е много по-сигурно и улеснено, когато имат вниманието на втори учител. Ако сте твърде заети и нямате време да се грижите така, както Ви се иска, за детето, не изпитвайте угризения. Ние достойно ще Ви отменим. При това ще го върнем по-умно, по-спокойно и по-ведро.

Можете да се свържете с нас и да отправите запитване за уроци по математика за 4 клас. Контактите са на сайта ни.