• уроци по математика за деца

На нашите бъдещи и настоящи клиенти предлагаме

частни уроци по математика за 5 клас в София

Точно така, ние сме решението. При нас можете да запишете детето си на уроци по математика за 5 клас, за 3-ти, 4-ти или ако е по-голямо. Всъщност можете да го подготвите и за зрелостни изпити, за кандидатстване в университет и т.н. Преподавателите ни са ведри професионалисти, с усет към нагласата и интереса на детето. Съумяват във всеки един момент да поднесат материала на достъпен и максимално увлекателен език за децата.

При провеждането на уроци по математика за 5 клас

Се съобразяваме с планирания от МОН учебен материал, разпределен по месеци и срокове.

Тук причисляваме преговор на наученото през изминалата учебна година. Тук включваме още четенето, писането и сравняването на естествени числа. Предвидено е изучаването на десетични дроби – събиране и изваждане, умножение и деление. Изучаваме видовете триъгълници, намирането на техните лица, обиколки и т.н. Децата постепенно биват запознавани с успоредника, трапеца, паралелепипеда. Събират дроби с различни числители, учат се да събират смесени числа. Добиват яснота относно безкрайните и крайните десетични дроби, същността на таблиците и диаграмите и др.

Вероятно след всичко изброено по-горе сами си давате сметка колко много имат да научат децата за 8-9 месеца. Вероятно си правите равносметка, че времето е кратко, а на децата им се играе. Да не говорим, че постепенно навлизат в пубертета, а това не е от периодите, които правят децата ни любознателни. Това превръща фигурата на педагога в необходима, а намесата му – в належаща за безаварийното израстване на учениците.

Детето Ви порасна и сега Ви трябват частни

уроци по математика за 5 клас? Решението е при нас.

Всички уроци по математика за 5 клас се придържат към почти еднотипен план за действие. Ако ги стартираме със започването на учебната година, правим преговор. След това правим проверка на знанията. И след това започваме постепенно пристъпване към новия материал. Тъй като е с цел надграждане на знанията, ако има пропуски, те ще бъдат коригирани. Това е още една причина да изберете квалифицирана школа с отлична репутация, вместо самите Вие да се лишавате от сън. Както и от време за себе си.

Компетентност, перфекционизъм, професионализъм, толерантно отношение, коректност, отзивчивост. От нас са знанията и преподаването, от Вас – дисциплината и посвещаването в процеса. Не забравяйте, че ако Вие изпълнявате ролята си ефективно, обучението ще бъде безпроблемно.