• профилирано езиково обучение

Частни курсове по юридически английски език в София

Предлагат се различни видове курсове по английски език. По-подробна информация за тях и за това за какво са подходящи можете да намерите на epu.bg.

Един от предлаганите курсове е по юридически английски език. Той е подходящ и би бил изключително полезен за онези, които са действащи юристи. От полза ще е също и за студентите по право или на такива, на които им се налага по някаква причина да работят с юридическа терминология.

Цели на обучението

Обучението има за цел да представи на курсиста различни основни принципни положения, както и термини, използвани в английската правна система. Запознава го и с техните съответствия, употребявани в континенталната правна система.

Преподава се по специфична учебна система, която отваря врати към международната юридическа общност.

Обхват на курса

По време на обучението по юридически английски език в учебния център са разгледани детайлно различни важни области от юридическата практика. Такива например са гражданско, търговско, овощно, право на интелектуалната собственост и облигационно право. Това всъщност са и основните раздели.

По време на курса се усвояват термини, които са свързани с подготовката на договори, на фирмена регистрация или на отношения кредитор-длъжник. Курсистите се обучават също така и на основна лексика, която е свързана с международното частно и с публичното право.

Начини за усвояване и затвърждаване

Към темите, които се предлагат и разглеждат са включени различни по обхват и трудност упражнения и тестове. Те имат за цел да затвърдят изучените до съответния момент термини и изрази, а също и да се илюстрира употребата им в даден текстов контекст. Така придобитите знания се онагледяват и практикуването им става много по-лесно.

Използват се и помощни материали с цел усвояване и затвърждаване на знанията. В различни моменти от обучението те може да бъдат различни – например учебник, учебна тетрадка, дискове и различни материали, свързани с полагането на финален изпит за завършване на нивото.

На всички, които завършат успешно курса на обучение, бива издавано Удостоверение за завършено ниво и за съответната степен на владеене на езика, като тези документи са в съответствие с Европейската езикова рамка.

Ако искате да научите повече подробности, свързани със самото обучение, продължителността на курса, неговото начало и честота на посещенията, свържете се с учебния център.