Факторът преподавателски капацитет

е факторът, от който зависи подготовката на малки и големи. Това е факторът, от който зависи излъчването на квалифицирани кадри. А квалифицирани кадри са нужди във всички сектори и професионални сфери. Независимо дали става дума за земеделие, или квантова механика, светът се нуждае еднакво силно от всякакви експерти. А професионалистите са „продукт“ на учителите и техния преподавателски капацитет.

Под „учители“ не визираме начален, професор или академик. Имаме предвид подготовката на човек, отдал живота си на преподаването. Човек, който в даден момент от развитието Ви е необходим, за да вървите напред.

Естествено, тук е моментът да питате с какъв преподавателски капацитет разполагат нашите обучители. Не можем да го определим нито по шестобална, нито по някакъв друг вид скàла. Доказателство за него са резултатите на досегашните курсисти. А те са повече от отлични.

Какво предлагаме?

Уроци по западно-европейски езици: английски, немски, италиански, френски, испански, както и унгарски и руски. Можем да добавим още гръцки, руски, турски, сръбски. Уроците могат да бъдат групови или индивидуални. При груповите графикът е съобразен с всички желаещи, а при индивидуалните – с графика на учащ и обучаващ. Можете да изберете онлайн формата или живия контакт.

Която и форма да предпочетете, ще се уверите от първа глава в преподавателския капацитет, на подбраните кадри в epu.bg!